TEST DĚTÍ 4.TŘÍD ÚSTECKA
ve vybraných pohybových dovednostech

Statistické zpracování výběrového souboru 4. ročníků základních škol v Ústí nad Labem v roce 2006

Výběrový soubor má 492 žáků (v loňském roce 638 žáků). Testováno bylo 244 chlapců a 248 dívek. U každého žáka byly měřeny 4 disciplíny a u každé disciplíny je stanoven odpovídající počet bodů. Čím lepší je výsledek, tím vyšší je bodové ohodnocení. Celkový výsledek nám určuje SUMA, která je tvořena součtem bodů ze všech čtyř testů.

Nejobtížnější částí celého statistického výzkumu bylo správně a objektivně stanovit způsob bodového ohodnocení jednotlivých výkonů v disciplínách. V loňském roce jsme se přiklonili k lineárnímu nastavení bodů. Lineární nastavení bodů je velmi jednoduché. Stanoví se horní a dolní kvartil a k nim odpovídající výkony v jednotlivých disciplínách. Těmito dvěma body je proložena přímka. Nastavením horního a dolního kvartilu lze bodové hodnocení ovlivnit. Je tedy možné ovlivnit, zda bude bodový zisk za vteřinu větší, popřípadě menší. Velkou nevýhodou tohoto způsobu bodování je stejný zisk bodů za zlepšení o každý 1 cm ve skoku dalekém, popřípadě za 1 vteřinu u běhů a plavání u výkonů. Tedy pokud se žák zlepší ze 200 cm na 201 cm, získá stejný bodový příděl, jako žák, který se zlepší ze 100 cm na 101 cm. Je patrné, že toto bodové hodnocení výkonů nevystihuje plně kvalitu tělesného výkonu.

Po důkladném zpracování loňských dat a pečlivém ověřování, jsme se v letošním roce přiklonili k hodnocení dle exponenciální škály. Je to metoda, která je celosvětově uznávaná mezinárodní atletickou federací, a jsou podle ní například stanovovány desetibojařské tabulky. Metoda využívá mocninné funkce. Tato funkce je dána třemi body. Body jsou nastaveny tak, že by i slabě podprůměrný testovaný žák měl dosáhnout vyššího bodového výkonu než 0, a současně by se měl objevit jen velmi zřídka výkon, za který je více jak 1000 bodů. Mocninná funkce je pro každou disciplínu jiná. U běhu na 50 metrů se mocninná funkce liší u obou pohlaví, stejně tak u skoku do dálky z místa a běhu na 500 metrů. U plavání jsou mocninné funkce u obou pohlaví stejné. Bodové hodnocení nám u této metody řeší problém zisku bodů za zlepšení o stejnou jednotku (vteřina, centimetr) u rozdílného výkonu. Pokud se tedy žák zlepší ze 200 cm na 201 cm, získá rozdílný bodový příděl, než žák, který se zlepší ze 100 cm na 101 cm. Mocninné funkce se staly základem pro tvorbu bodových tabulek. V loňském roce podle lineárního nastavení bodů ještě nešlo vzájemně porovnávat bodové výkony u chlapců a dívek. V současnosti, jsou body nastaveny tak, že se u disciplín smazává vliv pohlaví (statisticky ověřeno), takže lze dle bodů (SUMY) chlapce a dívky porovnávat. Současně by žádná z disciplín neměla být zvýhodněna, tedy bodové ohodnocení z jednotlivých disciplín je přiměřeně vyrovnané (statisticky ověřeno).

Dle současných rovnic jsou přepočítány také výsledky loňského roku.


Mgr.David Cihlář
 

Copyright (c) 2005 Sport Agency, s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozí písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách.
 
webmaster ustinl.cz