TEST DĚTÍ 4.TŘÍD ÚSTECKA
ve vybraných pohybových dovednostech

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Pilotní projekt testu vybraných pohybových dovedností žáků 4.tříd regionu Ústecka
Cena primátora města Ústí nad Labem v pohybové všestrannosti žáků 4.tříd Ústí n/L.

Garanti:

Cíl projektu

Cílem projektu je zmapovat pomocí jednoduché, ale průkazné baterie pohybových motorických testů aktuální motorický potenciál jednoho ročníku ZŠ v Ústí nad Labem, obecně jednoho ročníku obyvatel města Ústí nad Labem, ještě obecněji stotisícového sídla v podmínkách ČR.
Předpokládané použití výsledků a výstupů je od alternativního výběru sportovních talentů přes sledování zdravotního stavu a potenciálu obyvatelstva, sledování sfér a směrů volnočasových aktivit, demografické výstupy až po jiné další výstupy.
Významným cílem projektu je pravidelné opakování v ročních amplitudách s ambicí vygenerování cenných informačních podkladů.

Výsledky testování jsou k dispozici na:

(prezentovaná data jsou v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů)

Předmět projektu

Předmětem projektu je test dle možností žáků 4.třídy základních škol v Ústí nad Labem ve čtyřech disciplinách:

Forma provedení

Testování bylo provedeno standardním způsobem na standardních sportovištích, krytý plavecký bazén a dva atletické stadiony. Měření bylo provedeno jednotně kvalifikovanými rozhodčími pro dané discipliny. Test proběhl ve třech časových rovinách, v prvním základním termínu 29.září, v druhém doplňujícím termínu 11.října a třetím individuálním.
Organizačně bylo testování řízeno v rovině škol, tříd jednotlivých škol a stálých osmičlenných skupin vlastních účastníků testování. Významným organizačním parametrem byl čas dvou minut = doba za kterou musela každá osmičlenná skupina zvládnout absolvování každé discipliny.
Školy, třídy a vlastní osmičlenné skupiny se střídaly dle stanoveného časového plánu a plánu disciplin. Každá škola, třída i osmičlenná skupina měla svůj vlastní písemný itinerář (disciplin a časů).
Výsledky byly zapisovány vždy přímo po absolvování discipliny do tabulky v deskách, které po celé testování nosil kapitán každé osmičlenné skupiny.
Doprava dětí ze školy na sportoviště mezi jednotlivými sportovišti a zpět do škol byla řešena autobusy opět dle speciálních plánů.

Hodnocení

Matematické a statistické zpracování a vyhodnocení je provedeno ve spolupráci s odborníky z UJEP, z katedry matematiky (Prof.Jaroslav Cihlář) a katedry TV (Mgr.David Cihlář).

Statistický vzorek

V roce 2006 bylo testováno 492 žáků (244 chlapců a 248 dívek.)

V roce 2005 bylo testováno 638 žáků ( chlapců a dívek.)


Mgr.Zdeněk Kubec, autor projektu
 

Copyright (c) 2005 Sport Agency, s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozí písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách.
 
webmaster ustinl.cz